מאמרים ומידע מקצועי

פני הקיבוץ לאן - על קצה המזלג

מאת: צביקה גרינגולד
רעיון הקיבוץ נולד ויושם במהלך המאה הקודמת בסביבה חברתית ועסקית שונה מהותית מהמצב היום.
בעשורים האחרונים, ובעיקר בשני העשורים האחרונים, מתחולל שינוי דרמטי בסביבה החברתית והכלכלית במדינה בכל אחד מהמאפיינים דלעיל, המחייבים את הקיבוץ לבחינה מחודשת של המשך המבנה וצורת החיים הקיבוצית כדי להתאימם לסביבה המשתנה.


היחידה לפיתוח משאבי אנוש בקיבוץ

מאת: צוות שיבוצים
" כדי לשחרר את הפרט תוך חיזוק המערכת הכלכלית והמערכת החברתית- קהילתית אין די בשחרור החבר מכבלי האירגון הכלכלי והאירגון החברתי. לצד האירגונים החזקים והמתוקצבים של העסק והקהילה יש להקים יחידה מאורגנת מתוקצבת ובעלת סמכויות שתפקידה התמיכה בפרט, בשאיפותיו המיוחדות ובהתפתחותו החופשית - "היחידה לפיתוח משאבי אנוש"....
(מתוך: הקיבוץ החדש, יהודה הראל)


"חקלאות בת קיימא" - לממש תועלות ציבוריות של החקלאות במסגרת ההכנסה של החקלאי

מאת: לירון אמדור וחיים צבן
החקלאות מייצרת מזון וסיבים, נוף וסביבה וערכים שבין אדם ואדמתו. בעבודות קודמות הוערכו התרומות הציבוריות של החקלאות ב- 73$ לדונם בשנה, בממוצע על פני כל השטחים החקלאיים בישראל. כיום, החקלאי מספק את התרומות הללו לציבור הרחב, אבל לא מקבל על כך תמורה....


עתיד החקלאות בישראל - ומה חושב הציבור?

מאת: לירון אמדור
לעיתים נשמע בקרב החקלאים קול הטוען כי החקלאות אינה נמצאת במקום הראוי לה על סדר היום הציבורי. לצורך בחינה אמיתית ורצינית של עמדות הציבור כלפי החקלאות והחקלאים בישראל, ערך מוסד נאמן בטכניון סקר דעת קהל....


סביבה וחקלאות

מאת: ישי ספרים
האקולוגים רואים בסביבה מופרת חריגה משיווי משקל ובהקשר זה הם מצביעים על דילדול משאבים שאינם מתחדשים וריבוי האוכלוסייה והצטופפותה כעל רעות חולות שיש לתקנן. כיום אין סביבה לא מופרת והכל הוא סביבה של העיר, סביבה שאינה נמצאת בשיווי משקל ואי אפשר להחזיר אותה לשם. אולי אפשר להחזיק אותה בנקודה הטובה לאדם. החזקה של מערכות ביולוגיות בנקודה הטובה לאדם, זה מה שעושה החקלאות מאז ומעולם ולכן, הכל חקלאות....


בחזרה לקהילה

מאת: ישי ספרים
גדלתי בתקופה שבה המדינה הייתה משאת נפש, אח"כ מציאות בהפתעה, וגם עכשיו, היא אינה דבר המובן מאליו. נולדתי בתוך והייתי שייך לקהילה (מושב עובדים). בחור היוצא היום את הצבא עובר מן התחום שבו הוא מוכן להקריב את עצמו למען החברה, דרך הטיול שם הוא מחפש את עצמו, ועד לעיר הגדולה ומנוכרת בה הוא נעלם בין מיליוני יחידים בודדים כמוהו. ועומדת השאלה: האם המדינה שהיא הכל או היחיד הלבדי הן שתי האפשרויות היחידות או שישנה דרך שלישית, למשל קהילה....


פיתוח ההון החברתי

מאת: צוות שיבוצים
"אם יאמרו לי כמה חבורות זמר ישנן בקהילה, אוכל לנבא, בסטייה של שלושה ימים לכאן או לכאן, כמה זמן ייקח לאזרח הממוצע לקבל החזר כספי על הוצאות הבריאות שלו. מסתבר שקהילות שיש בהן חבורות זמר רבות הן גם עשירות יותר" (רוברט ד' פאטנם)...


 
הצוות שלנו ישמח לענות לכל שאלה.
כתבו לנו:
   

ערך :  
Score :  
ברירת מחדל :
בקרו אותנו בפייסבוק בקרו אותנו בלינקדאין