עתיד החקלאות בישראל - ומה חושב הציבור?

מאת: לירון אמדור

לעיתים נשמע בקרב החקלאים קול הטוען כי החקלאות אינה נמצאת במקום הראוי לה על סדר היום הציבורי. נוצר הרושם כי התקשורת מציירת את החקלאים באור לא נכון, וכי מקצוע החקלאי נחלש ונשכח מקרב הציבור הכללי בישראל.
לצורך בחינה רצינית של עמדות הציבור כלפי החקלאות והחקלאים בישראל, ערך מוסד נאמן בטכניון באמצעות מכון "שילוב" סקר דעת קהל בקרב 1,500 במדגם כלל ארצי, אקראי ומייצג של הציבור הישראלי. המרואיינים נשאלו על עמדתם בנוגע לחקלאות ולחקלאים, שאלות כגון "האם מקצוע החקלאי נחשב בעיניך למכובד?" או "האם לחקלאים תרומה חשובה למדינה?"

התשובות עשויות להפתיע:

91% מהנשאלים מסכימים עם המשפט "לחקלאים תרומה חשובה לקיום המדינה".
90% מהנשאלים חושבים שמקצוע החקלאי הוא מקצוע מכובד, אפילו מכובד מאוד.
91% חושבים שלחקלאות יש תרומה לנוף של הארץ ולאיכות הסביבה בה.
91% מאמינים ש"חשוב שתישאר בארץ חקלאות כחלק מהמרקם התרבותי-סביבתי-ערכי שלנו".
72% מאמינים כי ללא החקלאות - המדינה לא יכולה להתקיים.

גם כאשר ניסו עורכי הסקר "לפתות" את המרואיינים לעמדות המציגות את החקלאות באור שלילי - המרואיינים לא הסכימו לכך. לדוגמא, כאשר המרואיינים נשאלו מה דעתם על המשפט: "החקלאות בארץ מבזבזת את המים של המדינה ולכן פוגעת במשאבי טבע" - 84% לא היו מוכנים להסכים עם המשפט. כאשר הציגו עורכי הסקר את המשפט - "החקלאות היתה חשובה בעבר. היום אנחנו מדינת היי טק והחקלאות לא נחוצה לנו" - 86% מהמרואיינים לא הסכימו עמו, ויותר ממחצית המרואיינים אף התנגדו לו נמרצות.

התמיכה בחקלאות חוצה את כל שדרות החברה וכל המאפיינים הדמוגרפיים. נשים תומכות בחקלאות מעט יותר מגברים (84% מהנשים שרואיינו תמכו בחקלאות לעומת רק 77% מהגברים) ודתיים יותר מחילוניים (84% מהמרואיינים המגדירים עצמם דתיים או מסורתיים תמכו בחקלאות, לעומת 79% מהחרדים, ורק 77% מהחילוניים).

לסיכום הסקר נשאלו המרואיינים האם היו מוכנים לשלם יותר עבור מוצרים חקלאיים "תוצרת הארץ" לעומת מוצרים מיובאים. 42% מהנשאלים היו מוכנים לשלם עד 20% יותר עבור תוצרת חקלאית מקומית. נותרת כעת רק השאלה, כיצד ל"תרגם" ממצא זה להטבות ממשיות לחקלאי המקומי ולחקלאות המקומית.
כך או כך, נראה כי תדמית החקלאי והחקלאות בעיני הציבור בישראל איננה כפי שהיא מצטיירת בעיני החקלאים, בינם לבין עצמם. הציבור מאמין כי החקלאות תורמת תרומה חשובה לחברה הישראלית, לדמותה של הארץ ולאיכות החיים בה. החקלאות, מעניקה לציבור שירות נופי, סביבתי וערכי חשוב, והציבור הישראלי מודע ומכיר בכך.
 
הצוות שלנו ישמח לענות לכל שאלה.
כתבו לנו:
   

ערך :  
Score :  
ברירת מחדל :
בקרו אותנו בפייסבוק בקרו אותנו בלינקדאין