היחידה לפיתוח משאבי אנוש בקיבוץ

מאת: צוות שיבוצים

מה היא היחידה לפיתוח משאבי אנוש בקיבוץ? ומדוע הקיבוץ נזקק לה?

כותב יהודה הראל בספרו "הקיבוץ החדש":
"הקיבוץ הישן ואירגונו התעלמו כמעט לחלוטין מהפרט כמרכיב עצמאי בקיבוץ. בקיבוץ החדש יהיו הפרט, אושרו והתפתחותו המרבית המטרה העליונה והאחרונה של כל שלושת המעגלים. החברה והמשק קיימים בסופו של דבר למען הפרט.
על השאלה "בשביל מה קיבוץ?" תהיה התשובה פשוטה: "בשבילנו ובשביל בנינו!" תשובה זו מעוגנת היטב בערכי הסוציאליזם וההומניזם - הארגון והכלכלה למען בני האדם, אושרם והתפתחותם."

וכיצד ניתן להשיג ולקדם את אושרו של הפרט במסגרת הקיבוץ? כאן נכנסת לתמונה היחידה לפיתוח משאבי אנוש. ממשיך יהודה הראל וכותב:
"כדי לשחרר את הפרט תוך חיזוק המערכת הכלכלית והמערכת החברתית- קהילתית אין די בשחרור החבר מכבלי הארגון הכלכלי והארגון החברתי. לצד הארגונים החזקים והמתוקצבים של העסק והקהילה יש להקים יחידה מאורגנת מתוקצבת ובעלת סמכויות שתפקידה התמיכה בפרט, בשאיפותיו המיוחדות ובהתפתחותו החופשית - "היחידה לפיתוח משאבי אנוש"....

היחידה לפיתוח משאבי אנוש בקיבוץ עוסקת בתמיכה וחיזוק אפשרויות הפרט להגשמה עצמית, פיתוח קריירה והגשמת החלומות במסגרת הקיבוץ. היחידה לפיתוח משאבי אנוש בקיבוץ חורגת מתפקידיה של "מחלקת כח אדם במפעל" שכן היא מתייחסת לכל מכלול חייו של האדם בקיבוץ, ומתווכת בינו ובין שאר מוסדות הקיבוץ - מוסדות הקהילה ומוסדות המשק.
היחידה לפיתוח משאבי אנוש תפקידה למתן את הניגוד בין היחיד ובין היחד, ולנהל אותו בצורה נכונה ככל האפשר.
לפי חזונו של יהודה הראל, היחידה לפיתוח משאבי אנוש תורכב מאנשים שיתמקצעו בנושאים הכרוכים בטיפול ביחיד: פסיכולוגיה, התפתחות אנושית, הכוונה מקצועית וכדומה. במידת הצורך, תיעזר היחידה גם בכוחות מקצועיים חיצוניים.
"חברי היחידה יראיינו את כל חברי הקיבוץ, במגמה לעמוד על יכולתם, שאיפותיהם, ומחשבותיהם ולעצב איתם מסלול הכשרה, לימודים, עבודה וקריירה. היחידה תאסוף ותעמיד לרשות החברים את ההיצעים בעבודה, בתפקידים, בהכשרה ובלימודים הקיימים בקיבוץ ובסביבתו הקרובה והרחוקה"

הספר "הקיבוץ החדש" נכתב ב-1993, ויתכן כי כבר אז לא עסק בדבר מה חדש, אלא תיאר את המגמות שהקיבוץ היה בעיצומן. עם זאת, ראוי לציין כי בחלק ניכר מהנושאים חזה הספר את העתיד, ורבות מהמלצותיו וחזונו יושמו בפועל על ידי קיבוצים רבים. יתכן כי למרות השינויים וההתקדמות בשנים מאז נכתב הספר, יש בו עדיין בכדי לחדש.
 
הצוות שלנו ישמח לענות לכל שאלה.
כתבו לנו:
   

ערך :  
Score :  
ברירת מחדל :
בקרו אותנו בפייסבוק בקרו אותנו בלינקדאין